Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPF) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Activiteiten in het kader van het Belgisch Biodiversiteitsplatform

Inspelen op beleidsbehoeften
Het Belgisch biodiversiteitsplatform is een interface tussen Belgische onderzoekers en policy-makers, zowel op nationaal als internationaal niveau. We fungeren daarbij als een katalysator voor de integratie van onderzoek naar het biodiversiteit science-policy niveau en zorgen ervoor dat de zichtbaarheid en betrokkenheid van Belgische wetenschappers bij mondiale initiatieven wordt verbeterd.

Verbeteren van onderzoeksprocessen
We fungeren als een katalysator voor de ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe biodiversiteitsonderzoeksinitiatieven in België. Via tal van activiteiten zoals conferenties, trainingen, expertenoverleg en workshops, dienen we de Belgische biodiversiteitswetenschappers door hen kennis over biodiversiteit te laten genereren, beoordelen en gebruiken. We organiseren ook regelmatig horizonscanningsoefeningen om strategische ontwikkelingen van bestaande en huidige activiteiten te identificeren met betrekking tot het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en de componenten ervan.

Doorgeefluik van kennis
We willen wederzijdse interactie, verbondenheid en gedeelde kennis opbouwen tussen verschillende gemeenschappen die in meer of mindere mate verbonden zijn met biodiversiteit. We brengen een directe dialoog tot stand tussen wetenschappers, beleidsmakers en uitvoerders die in het algemeen werken met dezelfde doelstellingen (duurzaam gebruik van biodiversiteit en langetermijnoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op basis van wetenschappelijk bewijs...). Dit gebeurt door middel van verschillende hulpmiddelen, en op verschillende niveaus van inzicht in complexe problemen en met verschillend jargon. Om deze reden hebben we meerdere 'Communities of Practice' opgezet om relevante kennishouders en belanghebbenden bij elkaar te brengen over specifieke actuele kwesties.

Open data & datagebruik
We faciliteren toegang tot biodiversiteitsgegevens in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden als Belgisch nationaal knooppunt van de \Global Biodiversity Information Facility (GBIF)\. We ondersteunen Belgische onderzoeksteams bij de publicatie en het gebruik van biodiversiteitsgegevens via o.a. speciale dataportals, ontwerpen van databases en hosting.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum13/04/1331/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • beleid
  • policy
  • science
  • biodiversiteit
  • ESD
  • ict
  • EVINBO