BGE Pollinator Sampling 2024

Projectdetails

Samenvatting

Binnen het Biodiversity Genomics Europe (BGE) Horizon Europe-project zal het INBO deelnemen aan een Europese monitoring van bestuivers. Dit gebeurt via malaisevallen op verschillende gekoppelde testgebieden, telkens één op een landbouwveld en één in een nabijgelegen grote tuin. Hierna zal de diversiteit aan wilde bestuivers door de partners geanalyseerd worden met behulp van DNA-(meta)barcoding. Simultaan zal op verschillende andere locaties in Europa een gelijkaardige staalname gebeuren, wat een analyse van de diversiteit aan bestuivers in stedelijke en agrarische habitats mogelijk maakt.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/241/10/24

Vrije trefwoorden

  • insect
  • landbouwgebied
  • pollinatoren
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur