Biodiversa+ Habitats Pilots

Projectdetails

Samenvatting

De Biodiversa+ pilot over biodiversiteitsmonitoring richt zich op het faciliteren en harmoniseren van monitoringsmethodes van grasland en moerashabitats in de EU, met een specifieke focus op remote sensing mogelijkheden.
Via workshops willen we de huidige (best) practices en hiaten in de verschillende lidstaten identificeren en kennisuitwisseling faciliteren (module 1). We richten ons hierbij op remote sensing methodes voor kartering en een optimale methode wordt getest in minstens één pilootgebied per partner lidstaat (zowel voor graslanden als moerassen) zodat we de toepasbaarheid op (inter)nationale schaal kunnen inschatten (module 2). Voor de monitoring van habitatkwaliteit willen we indicatoren identificeren die we (deels) via remote sensing kunnen afleiden (module 3). Module 4 bestaat uit twee workshops waarin we het werk van de vorige modules samen brengen en mogelijkheden voor follow-up definiëren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2431/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • vegetatie
  • natura2000