BiodivERsA partnership subpilot soil biodiversity

Projectdetails

Samenvatting

INBO zal bijdragen door alle informatie en gevraagde stalen aan te leveren van zes geselecteerde bosproefvlakken in Vlaamse bosreservaten, strikt overeenkomstig het aangeleverde protocol en staalnameschema. Er wordt zowel in het voorjaar als najaar van 2023 bemonsterd in alle sites.
INBO levert ook expertise aan het consortium (bodem- en vegetatiebeschrijvingen, eDNA data, soortenkennis bodemfauna, …) op basis van eigen databanken, observaties en parallelle analyses.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2329/02/24

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht
  • Klimaat

Vrije trefwoorden

  • biodiversiteit
  • EVINBO
  • bosecosystemen
  • bodem