Projectdetails

Samenvatting

In 2018 wordt het landgebruiksmodel ingezet om diverse kijkrichtingen voor groene infrastructuur door te rekenen. Vervolgens maken we gebruik van een indicatorenset om de effecten van de landgebruiksveranderingen op de biodiversiteit te beschrijven. Deze indicatorenset is in ontwikkeling.
Doel: één van de indicatoren om over biodiversiteit te rapporteren is per scenario aangeven hoe de soortenrijkdom, in termen van aantal soorten per km², zal variëren. Een tweede indicator is een hotspotscore per km² die berekend zal worden op basis van een gewogen rodelijstscore.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1731/12/18

Thematische lijst

  • Scenariorapportering