BIODRIVES. Estuariene biodiversiteit en energie fluxen als motor voor ecosysteemdiensten langsheen een Europese latitudegradiënt

Projectdetails

Samenvatting

We willen de onderlinge relaties beter begrijpen tussen biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten in estuaria, en hoe deze reageren op klimaatverandering. De nadruk ligt daarbij op de ecosysteemdiensten die intrinsiek gebonden zijn aan biodiversiteit en gedreven zijn door energiefluxen.

Door een analyse van patronen van biodiversiteit, eigenschappen van het voedselweb en ecosysteemeigenschappen langs een Europese latitudegradiënt (als een ‘space for time’ benadering), willen we eerst inzichten verwerven in de potentiële sturende omgevingsvariabelen op biodiversiteit. Welke zijn de dominante soorten in andere estuaria, verwachten we veranderingen, verschuivingen in het Schelde-estuarium (en ruimer in de andere estuaria langsheen de gradiënt)?

Door voedselwebmodellen te verbinden met sturende omgevingsvariabelen (zeespiegelstijging, temperatuursveranderingen, hydrodynamiek), kunnen we verschillende klimaatscenario’s doorrekenen, zowel op lokaal als op Europees niveau, en hun impact op biodiversiteitsafhankelijke ecosysteemdiensten in kaart brengen (vispopulatie, habitatoppervlaktes,...).

Er wordt hierbij specifiek aandacht besteed aan omgevingsvariabelen die vanuit het regionaal en Europees beleid stuurbaar zijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2025/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Klimaat

Thematische lijst

  • Estuaria