Biomonitoring van Nieuwkapelleplas voor aanleg drijvend zonnepanelenpark (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Watergroep heeft de ambitie om tegen 2030 energieneutraal te zijn en bekijkt hiervoor verschillende opties om duurzame energie op te wekken. Naast gronden en gebouwen komen ook waterlichamen in beeld voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. Er wordt een drijvend zonnepanelenpark opgezet op het wateroppervlak van Nieuwkapelleplas in Diksmuide, waarbij maximaal de helft van het oppervlakte van de vijver in beslag wordt genomen. De effecten op waterkwaliteit en de ecologie van de plas zijn niet gekend en vormen een kennishiaat.

Dit project houdt een monitoring in van verschillende biotische groepen, het in kaart brengen van de systeemkenmerken en de beschrijving van de waterkwaliteit van de Nieuwkapelleplas. Deze studie bestaat uit twee fasen. Een eerste fase omvat de toestandsbepaling voor de aanleg van het zonnepanelenpark en de tweede fase omvat de effecten op de plas en haar levensgemeenschappen van het zonnepanelenpark na aanleg.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/05/2315/03/25

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • vegetatie
  • abiotiek
  • fauna
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Natuur & maatschappij