Ontwikkelen en testen van piloot ecosysteemrekeningen voor Vlaanderen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Eurostat investeert in de ontwikkeling van een internationaal statistisch kader voor Natural Capital Accounting (NCA) door de ontwikkeling van piloot ecosysteemrekeningen te financieren. Het project zal piloot ecosysteemrekeningen voor Vlaanderen ontwikkelen en testen. De rekeningen worden ontwikkeld op basis van SEEA EEA, een geïntegreerd internationaal statistisch kader voor het organiseren van biofysische gegevens, het meten van ecosysteemdiensten, het volgen van veranderingen in ecosysteemactiva en het koppelen van deze informatie aan economische en andere menselijke activiteiten.

Het project bouwt voort op het werk dat afgelopen jaar werd gestart: er werden eerste piloot ecosysteemrekeningen voor Vlaanderen ontwikkeld voor landgebruik en landgebruiksveranderingen, waterbeschikbaarheid, nabijheid van groen en gezondheid, koolstofopslag in biomassa en houtproductie.

Het Vlaamse NCA-systeem moet op termijn een brede set van rekeningen en indicatoren omvatten die het beleid en publiek debat voorzien van cijfers over de relatie tussen het economische systeem en zijn ecologische basis.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2131/08/23

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij