BWK Gent - vervolgproject (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In opdracht van de stad Gent maken we vereenvoudigde veldsleutels voor het karteren van de belangrijkste BWK en habitattypes die voorkomen in Gent. We voorzien een opleiding voor medewerkers van de stad. Daarnaast voeren we analyses uit voor het \Soortenplan Gent\.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/05/2231/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • kartering
  • habitattypen
  • BWK