C-mitigatie in estuariene gebieden en gecontroleerde overstromingsgebieden (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

Een eerste schatting van de totale koolstofvoorraad in de bodems van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) toonde aan dat er in deze bodems een hoge koolstofvoorraad aanwezig is, hoger dan wat onder akkers en zelfs onder bos wordt gemeten. Dit toont aan dat de overstromingsgebieden grote hoeveelheden koolstof (C) bewaren. Deze voorraad wordt bestendigd en mogelijk zelfs verhoogd door het gebruik van de gebieden als GOG, waarbij koolstofrijk sediment wordt afgezet.

Om de C-stock in gebieden van De Vlaamse Waterweg te berekenen, is er nood aan nieuwe staalnames. In het bijzonder willen we een beter zicht krijgen op de C-voorraad in diepere bodemlagen en de bulkdensiteit bepalen. Deze laatste is een belangrijke variabele om het percentage koolstof in de bodem om te zetten naar een stock (t C/ha). Er zijn ook nieuwe staalnames nodig om de C-voorraad in estuariene gebieden te begroten aangezien hier tot nu toe weinig staalnames gebeurd zijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/25

Vrije trefwoorden

  • overstromingsgebieden
  • Estuaria
  • koolstof

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Bodem & lucht
  • Klimaat