Case studies dijkvegetaties

Projectdetails

Samenvatting

Dijken staan primair in voor veiligheid tegen overstromingen en moeten voldoende erosiebestendig zijn (veiligheidsaspect). Gerichte inrichting en beheer van de begroeiing kunnen de erosiebestendigheid bevorderen en de onderhoudskosten drukken. Dijkgraslanden hebben ook een groot ecologisch potentieel. Deze studie draagt bij aan de nodige kennis voor duurzaam dijkbeheer: gericht op de ontwikkeling van vegetaties die de erosiebestendigheid van de dijk bevorderen, beperkte onderhoudskosten vergen en een ecologische meerwaarde bieden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/25

Thematische lijst

  • Beheer
  • Graslanden
  • Stroombekkens

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Natuur & maatschappij