CATREIN - Camera trap research infrastructure for LifeWatch (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Cameravallen kennen de laatste jaren een sterke opgang als onderzoeksinstrument. Wanneer correct ingezet bieden ze tal van mogelijkheden voor verspreidingsonderzoek, het bepalen van densiteiten en populatietrends, gedrags- en habitatgebruikstudies.

Dit project behelst de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur bestaande uit een grotere set aan beschikbare cameravallen én één gemeenschappelijk fotodatabankplatform voor alle projecten die gebruik maken van cameravallen als onderzoeksinstrument. Dit zal niet enkel leiden tot een efficiëntiewinst maar verhoogt ook de herhaalbaarheid en kwaliteit van het gevoerde onderzoek.

Een bijkomende, grote efficiëntiewinst kan verwezenlijkt worden door het inzetten van vrijwilligers om de foto’s te scoren en door tevens fotoreeksen, verzameld door vrijwilligers, te kunnen opladen. Beide vormen van citizen science vergen het verder ontwikkelen van bestaande toepassingen en het oplossen van zowel juridische als organisatorische problemen. Voor dit aspect willen we binnen dit LifeWatch-project analyseren welke stappen nog nodig zijn, welke hindernissen er zijn en de voor- en nadelen van bestaande systemen voor dit citizen-scienceluik in kaart brengen en afwegen.

Naast het belang voor kortlopende onderzoeksprojecten, levert de toepassing van deze infrastructuur binnen LTER-sites een basis voor langetermijnbiodiversiteitsonderzoek.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum2/01/1731/12/24

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Zoogdieren

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • lifewatch