Klimaatadaptatieplan Schelde-estuarium (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het door Europa gecofinancierde Life-project SPARC (Space for Adapting the River Scheldt to Climate change, 2017-2022) heeft als doel het Schelde-estuarium klimaatrobuuster te maken door de aanleg van 8 overstromingsgebieden langs Schelde en Durme die bepaald zijn in het Sigmaplan, door kennisdeling met andere estuaria en bewustwording bij de omwonenden. Life SPARC zal tegelijk ook bijdragen aan de uitbouw van het Rivierpark Scheldevallei. In dit project dat deel uitmaakt van SPARC wordt een tweestappenplan uitgewerkt met initieel een kwetsbaarheidsanalyse en in een tweede fase het formuleren van beheerrichtlijnen en specifieke maatregelen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum5/11/1811/07/19

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Schelde

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Klimaat