Klimaatadaptatietool (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Voor een klimaatbestendige leefomgeving willen we de kennisbasis voor klimaatadaptatie in Vlaanderen uitbreiden. De ambitie is om klimaatadaptatieplannen van de lokale en andere besturen gericht te kunnen voeden met locatie-specifieke maatregelen.

De adaptatietool kan bijdragen tot het opschalen en versnellen van tal van pilootprojecten en proeftuinen die klimaatadaptatie schragen en voor kleinere steden en gemeenten een urgente planning en implementatie vereisen.

De adaptatietool zal met een projectiehorizon van 2050 een langer perspectief hebben dan de meeste adaptatieplannen. De tool heeft heel Vlaanderen als toepassingsgebied. Deze temporele en ruimtelijke schalen maken dat de adaptatietool geschikt wordt als een beleidsondersteunend instrument waarmee klimaatadaptatiestrategieën geconcretiseerd kunnen worden. Dit kan door het formuleren van adaptatiedoelen en de doelafstand op te volgen vanuit concrete maatregelen- en actieprogramma’s. Op deze wijze wenst de adaptatietool bij te dragen aan een schaalbaar adaptatiebeleid zoals vooropgesteld in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050.

We ontwikkelen de adaptatietool als uitbreiding van het Klimaatportaal Vlaanderen. Zo blijft de bundeling van klimaatinformatie in Vlaanderen gewaarborgd. We maken
hergebruik van reeds bestaande databanken met adaptatiemaatregelen, studies rond effectiviteit, kosten en voordelen van maatregelen, en modellen waarmee klimaateffecten en ruimtelijke ontwikkelingen gesimuleerd kunnen worden. In het bijzonder met het Ruimtemodel Vlaanderen of gelijkwaardige instrumenten verwachten we een sterke interactie.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/211/08/22

Vrije trefwoorden

  • klimaat
  • adaptatie

Thematische Lijst 2020

  • Klimaat