Klimaatstudie en connectiviteit als basis beheerplan mergelgroeves Riemst

Projectdetails

Samenvatting

Mergelgroeves zijn onderhevig aan de tand des tijds. Vorstwerking of andere vormen van verwering kunnen voor instortingen zorgen. Dit kan leiden tot het verdwijnen van deze belangrijke overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. Het stabiliseren is nodig voor een duurzame bescherming op lange termijn. Het klimatologisch onderzoek moet de kennis over de verspreiding van vleermuizen in de mergelgroeven vergroten, en een beter zicht geven op de parameters die hierbij van belang zijn. Connectiviteit bovengronds wordt bekeken met het oog op optimale verbindingen met het omliggende landschap. Deze studie vormt de basis voor een beheerplan en globale visie voor het beheer van de mergelgroeves.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2330/11/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Vrije trefwoorden

  • beheer
  • Overwintering
  • vleermuizen
  • habitatrichtlijn