Opmaak natuurrapport (NARA)

Projectdetails

Samenvatting

Elke twee jaar brengt het INBO voor de Vlaamse Overheid een rapport uit over de toestand van de natuur in Vlaanderen.
In 2024 starten we met de opmaak van het natuurrapport dat in 2026 wordt gepubliceerd. Als eerste stap wordt hiervoor een plan van aanpak opgemaakt.
Naast deze rapporten wordt er ook een jaarlijkse update (via rapport en website) voorzien van de natuurindicatoren die relevant zijn voor het beleid.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische lijst

  • Natuurrapport

Vrije trefwoorden

  • natuurrapport
  • natuurverkenning
  • scenario's
  • MINA
  • ESD