Opmaak Rode Lijsten

Projectdetails

Samenvatting

De opmaak van een Rode Lijst (RL) start met een prioritering van een taxonomische groep, waarvoor alle beschikbare (bestaande) gegevens worden ingezameld. In een eerste fase wordt gecontroleerd of de integrale dataset voldoet aan de gewenste kwaliteits- en kwantiteitseisen. Is dit het geval, dan wordt voor elke soort van de geselecteerde taxonomische groep de RL-categorie bepaald. Finaal wordt een document (INBO-rapport, eventueel ook een wetenschappelijke publicatie) opgemaakt met informatie over de toegepaste methodiek en het eindresultaat (soortenlijst met relevante informatie, inclusief RL-categorie), wat als Rode Lijst wordt beschouwd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/29

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • insect
  • amfibie
  • vis
  • fauna
  • zoogdieren

Thematische lijst

  • Flora
  • Fauna
  • Rode lijsten