Beleidsvisie translocaties voor natuurbehoud

Projectdetails

Samenvatting

Translocaties van organismen (zoals herintroducties, bijplaatsingen, bio-manipulatie van voedselketens, inbrengen van maaisel van doelsoorten bij herstel van leefgebieden, ...) kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het bereiken van vooropgestelde biodiversiteitsdoelen op lokale en regionale schaal. Hier werken we eerst een visie uit voor conservatie-translocaties, en werken daarna een praktische leidraad uit voor beheerders van natuurgebieden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum26/10/1728/12/20

Thematische lijst

  • Beheer van natuur
  • Beleid

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur