Controle houtexploitatie (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Bij een houtverkoop worden verkochte bomen op het terrein aangeduid door ze te schalmen. Bij de houtexploitatie is het de bedoeling dat enkel geschalmde bomen gekapt worden. ANB wil nagaan hoeveel fouten hierbij gebeuren, dus hoeveel niet geschalmde bomen gekapt worden, en hoeveel geschalmde bomen blijven staan (waarbij enkel fouten in rekening gebracht worden die een probleem vormen of een financiële impact hebben, met name de dikke bomen).
Om deze vraag te beantwoorden, kan naast de gegevens uit de houtcatalogus van de betrokken loten, gebruik gemaakt worden van gegevens die ANB per lot steekproefsgewijs verzamelt om na te gaan of er al dan niet te veel gekapt wordt bij houtexploitatie. Deze steekproefsgewijze aanpak brengt echter een onzekerheid met zich mee (als het proefvlak toevallig de exploitatieweg bevat, is de kans op kap of beschadiging van niet geschalmde bomen veel groter dan gemiddeld), wat betekent dat de gegevens op proefvlakniveau niet eenvoudigweg mogen geëxtrapoleerd worden naar bestandsniveau.
We zullen de berekeningswijze op punt stellen en beschikbaar stellen als (een) functie(s) in een R-package, zodat ANB deze werkwijze achteraf op een eenvoudige manier kan toepassen op nieuwe gegevens.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1730/06/18