CoolTree: Grote solitaire bomen in tijden van klimaatverandering: bijdrage tot biodiversiteit en ecosysteemfuncties (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Grote solitaire bomen (GSB’s) kunnen disproportioneel bijdragen tot de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. GSB’s worden erkend vanwege hun grote ecologische waarde. In agrarische en stedelijke landschappen dienen ze als “biodiversiteitseilanden”: ze dragen bij tot de lokale biodiversiteit, koolstofvoorraden en nutriëntencycli, en koelen het lokale microklimaat af. GSB’s verdwijnen echter over de hele wereld als gevolg van hittegolven, droogte, ziekten en plagen. Aangezien GSB’s mogelijk gevoeliger zijn voor klimaatveranderingen dan bomen in een gebufferd bos, kunnen ze dienen als “vroege waarschuwingssystemen” voor veranderingen in ecosystemen die het gevolg zijn van klimaatverandering. Deze studie behandelt het belang van GSB's voor biodiversiteit en ecosysteemfuncties en is cruciaal voor het inschatten van de gevolgen van klimaatverandering op bomen.

In dit project wordt gewerkt met een pan-Europese proefopzet (9 Europese regio's) om tot Europese conclusies te komen. Hiermee willen we evidence-based aanbevelingen geven voor de bescherming en het beheer van GSB's.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum19/01/2231/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Klimaat
  • Natuur & maatschappij

Vrije trefwoorden

  • klimaat
  • ESD
  • fauna
  • EVINBO
  • vegetatie
  • monitoring
  • biodiversiteit
  • boomvitaliteit