Coördinatie adviesverlening

Projectdetails

Samenvatting

Behalve wettelijk vastgelegde advisering maakt het INBO ook adviezen op vraag van derden. Dat kunnen Vlaamse administraties, lokale overheden, organisaties of particulieren zijn. Adviescoördinatoren voeren kwaliteitscontroles uit, zien toe op een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening en op de realisatie van de adviezen binnen de afgesproken termijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/30

Vrije trefwoorden

  • advies

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur