Cost actie - Alien Challenge (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Met dit project neemt het INBO deel aan de COST actie Alien Challenge (COST TD1209)

Deze COST Actie moet toelaten op een efficiëntere manier kennis (over introductiepathways, impact assessment methodes en voorkomen van invasieve soorten) te verzamelen en uit te wisselen via een Europees netwerk van deskundigen. Dit zal de ontwikkeling van een Europees IAS-informatiesysteem ondersteunen waarmee geïnformeerde besluitvorming met betrekking tot IAS kan gebeuren. Momenteel zit deze informatie verspreid over verschillende Europese databases, met verschillende geografische, taxonomische en ecologische inslag en uiteenlopende definities van uitheems en/of invasief karakter.

De overkoepelende doelstelling van deze actie is dan ook het identificeren van gemeenschappelijke noden en formaten naar informatie over exoten door verschillende gebruikersgroepen, meer specifiek voor de implementatie van de EU 2020 biodiversiteitsstrategie.

Ook de uitwerking van early warning systemen en rapid respons protocollen maken deel uit van deze actie.

De doelstellingen zijn concreet:
Doelstelling 1: Identificatie van behoeften en formats voor een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en snelle reactie (early warning, rapid response - EWRR).
Doelstelling 2: Herziening van de pathways en prioritaire soorten in lijn met doel B, doelstelling 9 van het CBD COP 10 Besluit X / 2
Doelstelling 3: Beoordeling van de effecten van invasieve exoten in Europa en effectbeoordelingsmethoden, het voorstellen van gestandaardiseerde beoordelingsmethoden en het beoordelen van de huidige en verwachte effecten van prioritaire invasieve exoten.
Doelstelling 4: Vaststellen van bestaande data-hiaten in de harmonisatie en validatie van informatie in beschikbare bronnen om zo de interoperabiliteit van de gegevens over de terrestrische, zoetwater- en mariene omgeving te vergroten. Identificatie van de behoeften en formaten voor informatie over exoten door verschillende gebruikersgroepen. Deze groepen omvatten (1) Europese en nationale instanties die betrokken zijn bij de implementatie van beleidsinstrumenten (waaronder 'Streamlining European Biodiversity Indicators' - SEBI 2010 en ander relevant beleid) die betrekking hebben op exoten, (2) de wetenschap, (3) belanghebbendenverenigingen, en (4) burgers.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/18

Thematische lijst

 • Exoten (soortenbeleid)
 • Meetnetten

Vrije trefwoorden

 • EVINBO
 • exoten
 • Consistency of impact assessment protocols for non-native species

  Gonzalez-Moreno, P., Lazzaro, L., Vila, M., D'hondt, B., Adriaens, T. & Verreycken, H., 1-apr-2019, In: Neobiota. 44, blz. 1-25

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Open Access
  Bestand
  1740 Downloads (Pure)
 • Developing a framework of minimum standards for the risk assessment of alien species

  Roy, H. E., Rabitsch, W., Scalera, R., Stewart, A., Gallardo, B., Genovesi, P., Essi, F., Adriaens, T., Bacher, S., Booy, O., Branquart, E., Brunel, S., Copp, G. H., Dean, H., D'hondt, B., Josefsson, M., Kenis, M., Kettunen, M., Linnamagi, M., Lucy, F. & 15 anderen, Martinou, A., Moore, N., Nentwig, W., Nieto, A., Pergl, J., Peyton, J., Roques, A., Schindler, S., Schönrogge, K., Solarz, W., Stebbing, P. D., Trichkova, T., Vanderhoeven, S., van Valkenburg, J. & Zenetos, A., mrt-2018, In: JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY. 55, 2, blz. 526-538

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Open Access
  Bestand
  1891 Downloads (Pure)
 • Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-CSI)

  Roy, H., Groom, Q., Adriaens, T., Agnello, G., Antic, M., Archambeau, A-S., Bacher, S., Bonn, A., Brown, P., Brundu, G., Claramunt López, B., Cleary, M., Cogălniceanu, D., de Groot, M., De Sousa, T., Deidun, A., Essl, F., Fišer Pečnikar, Ž., Gazda, A., Gervasini, E. & 45 anderen, Glavendekic, M. M., Gigot, G., Jelaska, S. D., Jeschke, J. M., Kaminski, D., Karachle, P. K., Komives, T., Lapin, K., Lucy, F., Marchante, E., Marisavljevic, D., Marja, R., Martín Torrijos, L., Martinou, A., Matosevic, D., Mifsud, C. M., Motiejūnaitė, J., Ojaveer, H., Pasalic, N., Pekárik, L., Per, E., Pergl, J., Pesic, V., Pocock, M., Reino, L., Ries, C., Rozylowicz, L., Schade, S., Sigurdsson, S., Steinitz, O., Stern, N., Teofilovski, A., Thorsson, J., Tomov, R., Tricarico, E., Trichkova, T., Tsiamis, K., van Valkenburg, J., Vella, N., Verbrugge, L., Vétek, G., Villaverde, C., Witzell, J., Zenetos, A. & Cardoso, A. C., 2018, In: Research Ideas and Outcomes. 4, e31412, 43 blz.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Open Access
  Bestand
  1681 Downloads (Pure)