COST Actie CA19128 \Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation\ (PEN-CAFoRR) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Deze COST-actie wil de kennis over (her)bebossing in relatie tot de voorspelde klimaatwijziging verruimen. Hierbij worden technische richtlijnen opgemaakt voor de volledige cyclus van bosaanleg en voor diverse ecosystemen. Er zullen vier werkgroepen aan de slag gaan. Het INBO zal een bijdrage leveren aan twee werkgroepen.

Werkgroep 2 'Facing the change':
• Belang van bosboomveredeling
• Richtlijnen voor soort- en herkomstkeuze, rekening houdend met de klimaatverandering
• Impact van transfer van teeltmateriaal op genetische diversiteit en op bestaande bosecosystemen

Werkgroep 3 'Quality matters':
• Richtlijnen voor selectie en productie van bosbouwkundig teeltmateriaal
• Kwaliteitscontrole (morfologisch, fysiologisch en genetisch) van teeltmateriaal
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum8/10/207/10/24

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat