COST Action: ETN - The European Aquatic Animal Tracking Network (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

ETN heeft tot doel om een transitie te bewerkstelligen van lostaande regionale aquatische telemetrieprojecten die overal in Europa uitgevoerd worden, naar een duurzaam, efficiënt en geïntegreerd Pan-Europees biotelemetrienetwerk, dat eveneens ingebed is in de internationale context van reeds bestaande initiatieven buiten Europa. Het project heeft 4 grote doelstellingen:
1) ontwikkeling van een centrale Europese databank en datastandaarden
2) streven naar technologische vooruitgang en het afstemmen van de bruikbaarheid van verschillende instrumenten op elkaar
3) initiëren van telemetrie-infrastructuur en -onderzoek op een aantal sleutelsoorten
4) zorgen voor opleidingsmogelijkheden en het verspreiden van kennis onder de belanghebbenden
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1928/02/23

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Meetnetten