Aanmaak en periodieke actualisering Zoekzonemodel (ZZM)

Projectdetails

Samenvatting

Managementplannen worden voor elk Speciale Beschermingszone (SBZ) opgesteld, en geven een totaaloverzicht van oppervlakten per habitattype en regionaal belangrijke biotopen, de plaatsen (als concreet doel of zoekzone) waar deze verwezenlijkt zullen worden, hoe en door wie ze beheerd zullen worden.

Een belangrijk onderdeel van deze Managementplannen zijn de zoekzones, die de van drukken te vrijwaren zones aanduiden om natuurdoelen te realiseren. Drie eindpunten worden voorzien in het proces. Managementplan 1.1 (juni 2015) neemt alle (geplande) realisaties mee die expliciet vermeld staan in bestaande beheerplannen (evidenties). In Managementplan 1.2 (eind 2017) zullen ook de intenties ingeschreven worden als (te plannen) realisaties. Managementplan 1.3 (eind 2019) zal dan de restfractie aan doelen plaatsen, indien nodig onder verplichtende vorm.

Voor elk van deze drie deadlines zal het Zoekzonemodel draaien, en de op dat moment beschikbare informatie meenemen om zo goed mogelijk (ecologisch relevant met socio-economische optimalisatie) de S-IHD doelen toe te wijzen. Bijgevolg zal de oppervlakte van de zoekzones telkens dalen (essentiële vraag van het middenveld) om socio-economische ontwikkeling mogelijk te maken en juridische zekerheid te bieden (rode PAS landbouwbedrijven).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1530/06/19

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen