Projectdetails

Samenvatting

De kweek van de kamsalamander werd opgezet op vraag van De Vlaamse Waterweg en Agentschap Natuur en Bos in 2016. Aangezien er geen ervaring was met de kweek van kamsalamander op deze schaal was de driejarige kweek er een van vallen en opstaan. In 2016 konden er 35 juveniele kamsalamanders uitgezet worden, in 2017 geen. Dit leidde tot enkele fundamentele wijzigingen in de methodiek die in 2018 zijn vruchten afwierp, met in juni 2018 reeds meer dan 600 uitgezette larven en nog een duizendtal in de kweek.
Met het voortzetten van de kweek wil dit project de populatie kamsalamander in de Dijlevallei (Haachts Broek - Boortmeerbeeks Broek – Pikhakendonk) en de Zennevallei (Battelaer en Robbroek) verduurzamen ter ondersteuning en implementatie van het soortenbeschermingsplan (SBP) kamsalamander.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/19

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Soortherstelprogramma's
  • Amfibieën en reptielen