Projectdetails

Samenvatting

Blauwalgen profileren zich steeds meer in Vlaamse oppervlaktewateren. Ze vormen een bedreiging voor natuurwaarden en een risico voor de volksgezondheid. Via recreatie kunnen mensen in rechtstreeks contact komen met blauwalgen. Ook het gebruik van besmet water in de land- en tuinbouwsector om voedingsgewassen te irrigeren vormt onrechtstreeks een risico voor de volksgezondheid. INBO voert een risicobeoordeling uit via een aantal veldproeven.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/2130/04/23

Thematische Lijst 2020

  • Water