DarwinPlus (DPLUS151): Building knowledge on invasive non-native species in Diego Garcia

Projectdetails

Samenvatting

De terrestrische biodiversiteit op Diego Garcia is onvoldoende gekend en wordt bedreigd door invasieve uitheemse soorten (IAS). Via dit project brengen we amfibieën, reptielen, ongewervelden en planten in kaart en we maken verspreidings- en risicokaarten. We ontwikkelen soortspecifieke beheerplannen om toekomstige invasies te voorkomen en de gevolgen te beperken. Via het opleiden van burgerpersoneel wil het project ook na de looptijd de capaciteit voor bioveiligheid en bewustmaking rond IAS verhogen.
Het INBO heeft in dit onderzoek verantwoordelijkheden rond inventarisatie en impactonderzoek van herpetofauna.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/2131/03/24

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • invasieve
  • exoten
  • IAS