De Vlaamse Waterweg - Bomenonderzoek Turnhout langs Schoten-Dessel

Projectdetails

Samenvatting

Langs het kanaal Dessel – Schoten in Turnhout worden door De Vlaamse Waterweg problemen vastgesteld met ontwortelde of gebroken bomen, die gevaar en hinder meebrengen voor passanten en scheepvaart. De opdracht betreft het inspecteren van de huidige staat van de bomenrij langs het kanaal en het formuleren van aanbevelingen voor het verdere beheer.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum26/12/1725/12/18