Verdieping Europaterminal: monitoring om potentiële effecten op te volgen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Voor de Europaterminal in het Antwerps havengebied (rechteroever Zeeschelde) zal er een verdieping gebeuren van de aanmeerlocaties ter hoogte van de terminal in het Schelde-estuarium. Er wordt ook een nieuwe kaaimuur gebouwd. De Europaterminal bevindt zich in de invloedsfeer van een Natura2000-gebied en in de directe omgeving van Natura2000-habitattypen 1330 en 1320.

In het milieueffectenrapport werden potentiële effecten geïdentificeerd zowel op abiotische als biotische aspecten.
Om deze potentiële effecten tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden in beeld te brengen is een gedegen projectmonitoring essentieel. In het bijzonder binnen het invloedsgebied in het noordelijk deel van het Galgenschoor. De verschillende abiotische en biotische aspecten zijn hierin vervat: stroming, golven, hoogte-ontwikkeling en sedimentsamenstelling van slikken en schorren, en schorvegetatie. Het onderzoek naar de impact op golven en stromingen zal door derden gebeuren. Het (EV)INBO focust zich op het vegetatieluik en op de ontwikkelingen van de hoogte en sedimentkwaliteit van de slikken en schorren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum14/04/2231/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • schor
  • Antwerpen
  • Schelde
  • slikken
  • schorren
  • vegetatie
  • haven