DeltaTrack (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Via GPS-zenders bij zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en grote sterns die broeden in het Nederlandse Deltagebied wordt het gebruik van het toekomstige windpark Borssele door deze soorten bestudeerd. Onderzoek in de kolonie naar het dieet en broedsucces moet duidelijk maken of er een relatie is tussen de keuze van bepaalde foerageergebieden en het reproductief succes.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/22

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Windenergie