Ontwerpen van een kwaliteitsvolle monitoring van patrijs

Projectdetails

Samenvatting

De gerapporteerde voorjaarsstanden van patrijs door de wildbeheereenheden (WBE) vormen de basis voor het huidige jachtbeleid. Wildbeheereenheden die niet voldoen aan de drempelwaarde voor de voorjaarsstand, met name drie koppels per 100 ha open ruimte, krijgen een jachtverbod op patrijs. Omdat de jachtsector zelf verantwoordelijk is voor het aanleveren van deze cijfers, en er geen controle is op de accuraatheid ervan, komt het huidige beleid onder druk te staan.

Om in de toekomst gebruik te blijven maken van gerapporteerde cijfers vanuit de sector zelf, is het nodig om deze op een transparante en gestandaardiseerde manier te bekomen. Dit maakt een steekproefsgewijze validatie mogelijk.

Dit project zal zo'n gestandaardiseerde monitoring ontwikkelen. We gaan ook het veldprotocol en de verwerking van de gegevens optimaliseren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum16/09/2031/12/21

Vrije trefwoorden

  • fauna
  • vogel
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer