Uitwerken globale Socio-Economische Impactanalyse van de uitvoering van het Vlaams Natura-2000-Programma (SEIA) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het Natuurdecreet en het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 verwachten dat ANB op geregelde tijdstippen een voortgangsrapport opmaakt van het Vlaams Natura-2000 programma. Dit rapport omvat onder andere een overzicht van de globale socio-economische impact van de uitvoering van het Vlaams Natura 2000-programma.

Deze studie onderzoekt:
- de globale maatschappelijke baten van de uitvoering van het Vlaams Natura-2000 programma, dus het belang of de waarde van de ecosysteemdiensten;
- de globale socio-economische impact van de uitvoering van het Vlaams Natura-2000 programma op de verschillende stakeholders, dus de verdeling van de voor- en de nadelen over de verschillende groepen.

Dit voortgangsrapport wordt tweejaarlijks opgemaakt. Dit vraagt dus om een aanpak die elke twee jaar kan worden herhaald om, naast de impact van die periode zelf, ook trends en dergelijke te kunnen genereren. Binnen elk perceel moet dan ook een methodologie worden uitgetekend en gedocumenteerd die zal toelaten in de toekomst dezelfde analyse uit te voeren, zodat de resultaten goed vergelijkbaar zullen zijn en er trends kunnen worden gedetecteerd.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum31/10/1831/05/19

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij