Opstellen van een triademethode voor classificatie van schorren en waterbodems in zout en brak milieu (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het doel van het huidige studieproject is de ontwikkeling van een methode voor risicobeoordeling van sedimenten in brakke en zoute wateren. Deze methode, die wordt opgesteld naar analogie met de TRIADE beoordelingsmethode voor zoet water en specifiek voor Vlaamse waterbodems wordt uitgewerkt, bevat een analyse van een reeks fysico-chemische parameters, een biologische in-situ beoordeling van de benthische macro-invertebratengemeenschap en bio-assays die worden uitgevoerd onder gecontroleerde laboratoriumcondities.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1431/12/17

Thematische lijst

  • Zoet-Zout overgangen
  • Schelde

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • brak
  • schorren
  • waterbodem
  • classificatie
  • monitoring