Ontwikkeling van een indicator voor de monitoring van de status van de functionele groep 'wilde bijen (incl. hommels)' in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

Als belangrijk onderdeel van de discussie rond functionele biodiversiteit worden indicatoren uitgewerkt voor de monitoring en de evolutie van populaties van wilde bijen en hommels. Dit gebeurt in samenspraak met de relevante stakeholders. In een latere fase (buiten scope van dit project) kunnen ook mogelijke “pressures” in kaart gebracht worden en kan worden nagegaan of hieruit ook bruikbare drukindicatoren naar voren komen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • wilde_bijen
  • insecten
  • indicatoren
  • pollinatie

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Insecten