Uitbouw programma landbouw en biodiversiteit

Projectdetails

Samenvatting

Dit project integreert en bouwt kennis op inzake landbouw en biodiversiteit, teneinde de realisatie van de Europese en Vlaamse doelstellingen te ondersteunen.

Dit gebeurt door:
- De bestaande monitoring van de biodiversiteit in het agrarisch gebied te versterken en in verband te brengen met landbouwpraktijken.
- Onderzoeksprojecten te initiëren die de impact van natuurgerichte landbouwpraktijken op biodiversiteit, ecosysteemdiensten en het inkomen van de boer analyseren.
- Onderzoeksprojecten te initiëren die het beleid ondersteunen in het versterken van de synergie tussen landbouw en biodiversiteit.

Er wordt naar participatieve kennisopbouw gestreefd, in nauwe samenwerking met landbouwers.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Vrije trefwoorden

  • landbouw
  • beheer
  • bodem
  • participatie
  • monitoring
  • klimaat
  • IHD

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw