Implementatie Vlaams florameetnet

Projectdetails

Samenvatting

Om de veranderingen in de verspreiding van plantensoorten op te volgen werd tot nu toe vooral beroep gedaan op opeenvolgende verspreidingsatlassen die de verspreiding van alle soorten in kaart brachten gebiedsdekkend over heel Vlaanderen. Om dit te realiseren werd en wordt in hoofdzaak beroep gedaan op vrijwilligers en duurde het meestal meerdere decennia om dit te realiseren. Daarom werd geopteerd een meetnet uit te werken met een kortere herhalingsfrequentie op basis van een beperkte steekproef. Dit meetnet zal vooral bruikbaar zijn om snelle veranderingen bij algemenere soorten te detecteren. Zeldzamere soorten zullen via een habitatmeetnet moeten opgevolgd worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/31

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Flora

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • flora
  • meetnet