Ontwikkelen rekenmodule LSVI habitattypen

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van o.a. PAS-DPB, de monitoring van de kwaliteit van de Natura 2000 habitats op Vlaamse schaal en de rapportage naar Europa, is een berekening van de lokale staat van instandhouding (LSVI) van habitattypen nodig. Daarnaast is er een vraag om de LSVI-criteria en –indicatoren zelf te ontsluiten. Voor deze doelstellingen ontwikkelen we een indicatorendatabank die alle informatie over de LSVI-criteria bevat (versies 2 en 3) en een R-package dat enerzijds de informatie uit de rapporten beschikbaar stelt en anderzijds de LSVI voor een opgegeven set vegetatiegegevens berekent op basis van ‘rekenregels’ die in de indicatorendatabank opgeslagen zijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/24

Thematische lijst

  • Habitats

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur