Opmaak diameter-hoogtecurves voor domeinen in beheer van ANB (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van de openbare houtverkoop stelt het Agentschap voor Natuur en Bos houtcatalogi op met schattingen van het te koop aangeboden houtvolume. Om een zo nauwkeurig mogelijke volumeschatting te verkrijgen, gebruikt ANB omtrek- en hoogtemetingen in de desbetreffende bestanden. Om het geheel van metingen in het kader van de houtverkoop efficiënter te organiseren, werd in 2012 het KOBE-project “Meting na hamering” opgestart. Dit project had als doel de nauwkeurigheid van verschillende methodes voor volumeschatting met elkaar te vergelijken, en op basis daarvan voorstellen te formuleren voor verbetering van de huidige methodiek. Een van de aanbevelingen van het eindrapport was om de hoogtemetingen op het terrein te vervangen door diameter-hoogtecurves opgesteld aan de hand van meetgegevens uit de beheerplanning. Op die manier wordt tijdswinst gerealiseerd, zonder substantieel in te boeten aan nauwkeurigheid.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1531/12/18

Thematische lijst

  • Houtproductie

Vrije trefwoorden

  • beheer
  • hout
  • meetmethoden
  • design
  • EVINBO