Digitalisatie van Historische Landbouwtellingen

Projectdetails

Samenvatting

Ondanks dat het historisch landgebruik in Vlaanderen algemeen goed gedocumenteerd is, ontbreekt vaak cijfermateriaal die een effectieve kwantificatie mogelijk maken. Historische archieven en kaarten geven wel een inzicht in de historische situatie maar deze data is vaak niet vlakdekkend en niet kwalitatief. Het doorzoeken van archieven en het juist interpreteren van historische kaarten is ook zeer tijdrovend en dus niet vlot in te passen in het hedendaagse beleid.

Met dit pilootproject willen we een geschikte methodiek op punt stellen om historische landbouwtellingen te digitaliseren. In een vervolgproject kunnen we de historische landbouwtellingen als databank ontsluiten en als open data publiceren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/241/01/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • historische-ecologie
  • landbouw
  • landgebruiksveranderingen