Double-loop learning in adaptief reewildbeheer

Projectdetails

Samenvatting

Adaptief beheer pakt tegelijkertijd zowel onzekerheden aan betreffende het functioneren van het beheerde ecosysteem als de verschillende elementen in het beslissingsproces - dit wordt het double-learning principe genoemd. Het multifunctioneel reewildbeheer in Vlaanderen vertrekt vanuit de principes van adaptief impactbeheer met een driejaren-cyclus als iteratieve lus. De basis hiervoor werd gelegd door eerder onderzoek van het INBO (zie Huysentruyt & Casaer 2012).

Op Vlaams niveau worden echter enkel het afschot en een aantal biologische parameters van de geschoten dieren gemonitord. Hierdoor is het niet mogelijk bepaalde beheerdoelstellingen te evalueren (vb. natuurlijke bosverjonging), en ook niet om verdere kennis op te bouwen over de interacties tussen mens - dier - vegetatie binnen het beheersysteem.

Binnen dit geïntegreerd project zal de dataverzameling, aan de hand van gestandaardiseerde protocols, onder coördinatie van het INBO, verdergezet en uitgebreid worden. De metingen in drie gebieden zullen gebeuren in een driejaren-cyclus voor wat betreft reevraat en metingen van waarnemingskans en jaarlijkse metingen van de beheeracties (rapportering via jachtdagboekjes), de reewildpopulatietrend (kilometerindexen) en de bio-indicatoren van de geschoten reeën.

Het project wordt geïntegreerd binnen de driejaarlijkse beheercyclus voor het grofwildbeheer in de verschillende overheidsgebieden, waarbij jaarlijks overleg plaatsvindt met alle betrokkenen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/28

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Bos

Thematische lijst

  • Beheer van fauna