Nederlandse doelbereiken (EVINBO)

  • Paelinckx, Desiré (Projectleider)

Projectdetails

Samenvatting

Dit Nederlandse project vertoont 3 fasen die elkaar in tijd overlappen voor de verschillende provincies:
● A: opstellen van een methodiek en format om de gewenste instandhoudingsdoelen per speciale beschermingszone (SBZ) te bepalen (cfr. onze S-IHD), kwantitatief bij voorkeur, en sterk gefocust op de structuur van onze LSVI en categorieën uit de SDF; ze spreken hier van beoordelingskaders;
● B: het toepassen van dat format in 3 piloot SBZ (eigenlijk deelgebieden hiervan; één in elke provincie), en daarbij het opstellen van een kwantitatieve fasering van de maatregelen in ruimte en tijd;
● C: opstellen van een soort monitoringsplan om de impact van de uitgevoerde maatregelen op zowel voorkomen als kwaliteit op te kunnen volgen
Het INBO treedt op als expert voor en review van de output van fase A, en zal deelnemen aan ten minste 1 pilot (fase B).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum25/06/201/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur