Early-warning meetnet voor droogte in natuurgebieden

Projectdetails

Samenvatting

Momenteel is het niet mogelijk om in natuurgebieden (acute) droogte ten gevolge van neerslagtekort op te volgen. Hiervoor wordt een indicator gebruikt op basis van de grondwaterstand. Dit project wil een early-warning meetnet ontwerpen van locaties waar het grondwaterpeil niet alleen frequent gemeten wordt, maar waar de resultaten ook snel ter beschikking gesteld worden.
Het meetnet moet toelaten om per waterbekken gefundeerde beslissingen te nemen in geval van ernstige droogte. De meetpunten worden daarom zo gekozen dat per bekken een relevant beeld verkregen wordt, rekening houdende met de aanwezige habitattypen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/191/07/19

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • abiotiek

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Klimaat
  • Natuur- en bosgebieden