Ecohydrologische studie: Bolisserbeek en Dommel ter voorbereiding van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Bolisserbeek- & Dommelvallei (Limburg) behoort tot de limitatieve lijst van grondwaterafhankelijke SBZ-gebieden waarvoor er een gebrek aan kennis is om de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) op een onderbouwde manier te kunnen realiseren. Daarom wenst ANB een ecohydrologische systeembeschrijving op te maken waarbij er vertrokken wordt van het verzamelen van degelijke meetgegevens van grond- en oppervlaktewater (dynamiek en chemische samenstelling), eenvoudige bodemgegevens (verspreiding veenafzettingen en nutriëntentoestand), vegetatie- en aandachtssoortsgegevens. Al deze gegevens moeten worden gecompileerd, geïnterpreteerd en gesynthetiseerd in een ecohydrologische systeembeschrijving, met het realiseren van de vooraf bepaalde IHD voor het gebied, in het achterhoofd. Het zal dus zaak zijn om de actuele situatie in de speciale beschermingszone te vergelijken met de vereiste standplaatscondities voor de verschillende tot doel gestelde habitat(sub-)types, de doelafstand te bepalen en eventuele herstelmaatregelen voor te stellen. In een conclusie zal de haalbaarheid van de vooraf gestelde doelen ingeschat en besproken worden.
Het INBO neemt hoofdzakelijk het luik abiotische gegevensverzameling en -verwerking en interpretatie naar de ecohydrologische systeembeschrijving voor zijn rekening.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/191/03/21

Thematische lijst

  • Klimaat

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht