ECODYN doorrekening Gemeenschappelijke Maas 2024 Maaswinkel-Mazenhoven en Leut-Meeswijk (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Vlaamse Waterweg nv plant rivierkundige ingrepen tussen Maaswinkel en Meeswijk. In een consortium met IMDC, AHA en INBO willen we samen met De Vlaamse Waterweg nv de inrichting zowel voor hoogwaterveiligheid als natuur verbeteren.
Voor de geplande ingrepen zal ook een MER opgemaakt worden. Het betreft een beperkte opdracht met enkele scenario ECODYN-berekeningen binnen het ingreepgebied om zo het inrichtingsplan zo gunstig mogelijk te ontwerpen. Zo kunnen we bestaande natuur zoals het hardhoutooibos ‘Kraaienbos’ en het natuurgebied Meeswijk - Maaswinkel optimaal versterken en tegelijk de hoogwaterveiligheid verhogen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum8/01/2430/04/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Klimaat

Vrije trefwoorden

  • natura2000
  • waterbeheer
  • waterbeleid