Ecohydrologische advisering VMM in het kader van de Blue Deal

Projectdetails

Samenvatting

VMM wil op korte termijn herstelprojecten uitvoeren in een selectie aan waterlopen in Vlaanderen. Een deel van die waterlopen bevinden zich in Speciale Beschermingszones (SBZ) en zijn dus onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk van beschermde gebieden. Voor een selectie van die herstelprojecten wordt ecohydrologisch advies en eventuele ecohydrologische bijsturing van de uitvoeringsplannen gevraagd.
Het gaat om de Zwarte Beek, Dommel, Abeek-Lossing, Demer, Mombeek en Grote Nete.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/12/2131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Water

Vrije trefwoorden

  • ecohydrologie