Ecohydrologische studie LIFE + Helvex Kalmthoutse Heide deel Stappersven (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In opdracht van Natuurpunt Beheer vzw voert het EVINBO een ecohydrologische studie uit in het gebied ‘Stappersven – De Nol (deel van BE2100015 Kalmthoutse Heide) i.f.v. het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Habitatrichtlijngebied. In de studie wordt met name gezocht naar de mogelijkheid tot herstel van de waterhuishouding, rekening houdend met de stilgelegde grondwaterwinning van de PIDPA aan de Nol en de nog operationele grondwaterwinning in Huybergen (Nl). Meer specifiek wordt gevraagd naar de mogelijkheden van hoogveenherstel (op termijn uiteraard) voor De Nol en naar optimaal beheer van de waterhuishouding in het deel Stappersven en omgeving, met het oog op optimaal herstel van vochtige en venige heide, venoevervegetaties, en aansluitend droge en psammofiele heide.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1531/01/18

Vrije trefwoorden

  • ecohydrologie
  • grondwater
  • EVINBO
  • heide
  • habitatrichtlijn
  • IHD

Thematische lijst

  • Habitats