Ecologische advisering en monitoring kustbroedvogels Zeebrugge-Heist (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het Vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ ligt nagenoeg volledig in de voorhaven van Zeebrugge. Voor de uitbouw van de voorhaven is het van essentieel belang dat de instandhoudingsdoelstellingen voor dit vogelrichtlijngebied behaald worden. Het is daarom van belang is om de evolutie van dit zeer dynamisch gebied wetenschappelijk op te volgen zodat tijdig bijgestuurd kan worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/231/03/25

Vrije trefwoorden

  • Natura2000
  • IHD
  • sternen
  • Zeebrugge
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water