Projectdetails

Samenvatting

In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan worden verschillende gebieden verworven en ingericht als veiligheids- en/of natuurgebied. De opdrachtgevers (De Vlaamse Waterweg nv en Agentschap voor Natuur en Bos) wensen een optimale inrichting van de gebieden i.f.v. de vooropgestelde natuurdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn bekrachtigd door de Vlaamse regering in het Meest Wenselijke Alternatief en geïntegreerd in de instandhoudingsdoelstellingen van de Zeeschelde.
INBO zorgt als één van de partners bij het opmaken van het integraal inrichtingsplan voor de wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van de ecologische visie, voor de opmaak een (ecohydrologisch) inrichtingsadvies en bewaakt de gestelde natuurdoelstellingen (toetsing IHD) voor de wetland- en ontpolderingsprojecten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • Schelde
  • IHD
  • Sigmaplan
  • Ecohydrologie
  • overstromingsgebieden
  • Natuurinrichting