Onderzoek ecologisch waterbeheer onbevaarbare waterlopen (VMM)

Projectdetails

Samenvatting

Waterbeheerders moeten onder impuls van internationale en regionale wetgeving, zoals de Europese Palingverordening, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux-beschikking met betrekking tot vrije vismigratie en het decreet integraal waterbeleid, de uitdaging aangaan om de ecologische kwaliteit van onze waterlopen te herstellen. Ook het herstel van vrije vismigratie maakt hiervan deel uit. Via modelstudies worden verschillende scenario's voor rivierherstel afgewogen en via voor- en nastudies wordt een evaluatie gemaakt van uitgevoerde maatregelen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • rivierherstel
  • beheer
  • abiotiek
  • telemetrie
  • vis